Close icon

הציורים שלי ריאליסטיים, אך לא בכדי לחקות את טבע המציאות.
אני מוצאת עניין במתח שבין עוצמה ושקט, בין הגלוי לנסתר –  פנימיות הדברים כשיש בהם שלמות ובו בזמן הפרעה.

הציורים איטיים, נרקחים, מקבילים לבריאת חיים הקשורים בחיי בזמן אמת.
אני הופכת אדם, חפץ, מקום, סיטואציה יום יומית (טריוויאלית)- למשהו מעבר לעצמו.

משנת 2011 התחלתי באופן הדרגתי לפרק את הריאליסטי והמובהק כדימוי קריא ושלם.
פרעתי את הסדר שלו ושלי. נתתי לעצמי ללכת לאיבוד, ובדרך זו לגלות ולתהות אחר תחביר פנימי חדש
כזה שמורכב מכתמים, נזילות, סימנים וסימונים כשהחיים בתווך מוצפנים בקודים אישיים.

ניתן להגיע אלי לסטודיו, לראות, להתרשם ולרכוש את העבודות.

Error!