Close icon
שיעורי ציור

לימוד מעמיק בצבעי שמן מריאליזם עד מופשט בסטודיו אשר בבייתי בפרדס חנה. לימוד אישי בקבוצות קטנות אחת לשבוע, המותאם לכל תלמיד בתוך דרך מובנית שיש בה הקניית כלים, לימוד הציור כשפה, טכניקה ופיתוח עולם תוכן וקו אישי בציור.

לאלו שמחפשים את השקט של עצמם, מקום להתבטא, רצון פשוט ללמוד לצייר ומסגרת לקבל כלים רבים המאפשרים לממש את הרצון הזה – יש לכם מקום. מקום להתבונן, להעמיק, לספר סיפורים בדימויים, צבע וצורה, ליצור עולם וללמוד להשתמש בשפה חדשה.

מרבית התלמידים ניגשים לציור בחשש, משייכים לציור קושי ומורכבות. יש לי ניסיון רב בהובלתם אל מקום של ביטחון, מיומנות, שליטה, ובעיקר מקום של הנאה רבה וסיפוק. אני מאמינה בתלמידי, רואה בכל אחד ואחת מהם את היכולות הגלומות בו ולא מוותרת.

צרו קשר