Close icon
ציור

ציורי ריאליסטיים, אך לא בכדי לחקות את טבע המציאות. אני מוצאת ענין בניגודים, בשלם הנבנה מתוכם. במתח שבין עוצמה ושקט, בין הגלוי לנסתר –  פנימיות הדברים כשיש בהם שלמות ובו בזמן הפרעה.

הציורים איטיים, נרקחים, מקבילים לבריאת חיים הקשורים בחיי בזמן אמת. אני הופכת אדם, חפץ, מקום, סיטואציה יום יומית (טריוויאלית)- למשהו חדש. דימוי פשוט, בימוי של מרכיבים פשוטים- הופכים טעונים ללא מילים, לעיתים סיפוריים בזכות ההעמדות המיוחדות ואופן הציור האינטימי הרוצה לברוא רוח חיים לדבר.

בתוך תהליך החיפוש והחקירה שלי, אני בודקת כיצד ניתן לוותר על מורכבות בציור ולהביא את
הפשטות כשהמהות נשמרת ולא נופלת לבנאלי ולחסר הטעם. הפרח שלי הופך להיות רלוונטי
ותקף גם לזמן הזה, מודע לעצמו ולעצמי.

משנת 2011 התחלתי באופן הדרגתי לפרק את הריאליסטי והמובהק כדימוי קריא ושלם. פרעתי את הסדר שלו ושלי. נתתי לעצמי ללכת לאיבוד, ובדרך זו לגלות ולתהות אחר תחביר פנימי חדש. כזה שמורכב מכתמים, נזילות, סימנים וסימונים , מקבילה לשירה באומנות חזותית, מה שמתאים לזמן
החיים, שם נמצאת ובוטחת.

המטרה שלי להביא את הציורים להיות נושמים –  'בעלי דופק', כך שזמן הצפייה יתארך…
באורך הגל הזה, העדין והשקט יותר, העולם שבו התחושות ולא המילים מקבלות עוצמה וכוח, הייתי שמחה שניפגש.

ניתן להגיע אלי לסטודיו, לראות, להתרשם ולרכוש את העבודות.

לצפיה בעבודות