Close icon
מאמנת ומלווה ליצירת מציאות מיטיבה

מתבוננת סביבי, רואה חד וגם רך, עמוק את התמונה הרחבה וגם את זאת שיכולה להיות יותר פשוטה .
רואה את הצורך האנושי באהבה, בקרבה ובחברה. רואה את הצורך בשביעות רצון, במימוש עצמי
ובהתפתחות אישית. רצון להיות אדם יותר שלם, נינוח ושקט, המגשים ומתפתח גם בתוך מורכבות
אישית ותוך כדי מתרחשי החיים, רצון להיות פשוט עם הדברים, כאן ועכשיו.
מציעה לכם דרך שבמרכזה עשייה טובה – הוויה, ראייה ועשייה יום יומית הלכה למעשה שבזכותה
תרגישו אחרת. לפתוח אפשרויות חדשות מתוך חוכמת הידע וחוכמת הגילוי, תוך כדי תרגול, להכניס
שינוי במקומות שזה מרגיש לא נכון יותר כך להמשיך.
למדתי תחומי ידע רבים במהלך השנים, אשר הרחיבו לי את היכולת לעזור לכם ליצור את המציאות
החדשה שאתם מבקשים לעצמכם.
לימודי ימימה, בודהיזם, הילינג, פסיכולוגיה חיובית, קלפים השלכתיים , ציור מן החלק הרגשי ומן הצד
אמנותי.