Close icon
ליווי תהליכים רגשיים

מתבוננת סביבי, רואה את הצורך האנושי באהבה, בקרבה בחברה. מתבוננת בכל הבדידות והכאב, מאזינה לכמיהה שמישהו בעולם יקשיב לנו, יקשיב וילווה אותנו למקום נעים וטוב יותר.

מציעה לכם דרך, מעט שונה מזו הטיפולית המקובלת, להתמודד עם מסעכם משאכם. ברשותי מגוון כלים עמם למדתי לעבוד לאורך השנים (פסיכולוגיה חיובית, קלפים טיפוליים, שיטת ימימה, הילינג וכמובן ציור). איני מציעה כלי אחד. כלי, בעיניי, הוא רק אמצעי לזמן שיחה, והליכה יחד.

במהלך המפגשים נעבוד ונדבר, נלך יחדיו בדרך בה נבחר. דרך שתתאים לזמן ולמקום ממנו תגיעו.

נתבונן, נקשיב, ניצור,  ניפתח.
יחד נציף את חסמי הדרך ונמצא דרכים להתמודדות איתם.