Close icon
סדנאות

מסגרת בה אני פותחת את הסטודיו ומקיימת מפגשים שונים באופיים מהשיעורים הפרוסים לאורך כל השנה לקהל הרחב וגם לתלמידיי. זמן מבורך של התנסות באמצעות הציור מתוך חוויה של חופש, יצירתיות וחקר אליו בכל סדנא אשלח אתכם. נגיעות קלות ויחד עם זאת משמעותיות, למרות שסדנא היא מפגש בודד עד מפגשים ספורים. דרך עולמות שבפנים ובחוץ תוכלו להביא את הסיפור הפרטי שלכם.

את/ה כמנצח/ת על הכלים כמנגן/ת את זמרתך, שר/ה את שירתך בציור, כשהכל מותר ואפשרי.

בסדנאות אני שמה דגש על מקומות שונים מהשיעורים הסדירים אותם אני מקיימת לאורך כל השנה. מאפשרת להתנסות בחומרים שאינם בשגרת היום יום, מעוררת מקומות מוצלים ופחות שמישים, ובכך הסדנא הופכת להיות מקום להתעורר בו. להעז לנסות ולפגוש את עצמינו במקומות של מעוף  וגילוי.
בנוסף מתקיימות מעת לעת סדנאות מודל עירום. זמן התבוננות והעמקה. תנוחות קצרות וארוכות בו מתקיים שקט וקשב לפעימות הלב.

 

הסדנא הקרובה:

כרגע אין סדנאות קרובות