Close icon
פסיכולוגיה חיובית

פסיכולוגיה חיובית היא שדה מחקר בתוך עולם הפסיכולוגיה העוסק בשאלה רלוונטית מאוד לחיינו הפרטיים ולחינוך – שאלת האושר האנושי. כיצד מקדמים רווחה נפשית, תחושת סיפוק בחיים ומימוש עצמי.

לפסיכולוגיה החיובית נחשפתי לאחרונה. מצד אחד הכל מוכר וידוע, יחד עם זאת אנחנו פחות חזקים ביישום. החיים חזקים ומושכים אותנו ואנחנו מובלים. מה אנחנו עושים לשם השינוי? האם אנחנו חווים שביעות רצון וסיפוק או ריקנות ותסכול? האם אנחנו ליד הטוב או בטוב?

אני מוצאת שהחשיבה ותהליכי היישום שהפסיכולוגיה החיובית מציעה ואני משלבת בתהליך הטיפולי, מאפשרים למטופל לשאול את עצמו את השאלות הנכונות. השאלות שמעסיקות אותו באומץ ומתוך אימון, לאמץ דרכים יעילות ותומכות בנתינה יום יומית השמות את הדגש על יישום בפועל- על החוזקות שבנו, כישורים וחלומות, הסתכלות מזוויות שונות רחבות יותר וחדשות על סיטואציות בחיים ועל עצמנו. מתוך מקומות אלו ניתן ליצור שינויים ותפניות שיובילו אותנו ואת חיינו למקום שיש בו תחושה יותר משמעותית של אושר. כל שינוי קטן הוא התחלה של שינוי גדול ועל מנת לעשות שינוי יש לעשות דרך. זה לא פשוט לצאת מאזור הנוחות, אבל זה אפשרי ומחולל שינוי עמוק ומשמח.

 

הילינג >>