Close icon
טיפול בשילוב אומנויות

טיפול דרך יצירה והבעה. יצירה היא שפה אוניברסלית הנשענת על סמלים, דימויים ומטאפורות. היכולת להביע מציפה רגשות ומסייעת ליצירת מרחב  נגיש יותר, המאפשר עיבוד מילולי של מחשבות ותחושות מתוך העולם הפנימי. היצירה (ציור, פיסול, רישום, כתיבה) הינה שותפה משמעותית בטיפול, דרכה המטפל משליך, במודע או שלא במודע, תכנים ורבדים חבויים שאינם זמינים לאדם במצבי שגרה המחברים בין חלקים קוגניטיביים לרגשיים, דרכם נעשית עבודת הטיפול המאפשרת שינוי.

במהלך שנים רבות בהן אני מלמדת באופן פרטי ציור במסגרת קבוצתית, נוכחתי לדעת שחלק מאוד משמעותי המתרחש אצל התלמידים שלי הם תהליכי שינוי אישיים אותם הם עוברים לצד הקניית כלים, שפה, חשיבה, טכניקות, הסתכלות ומיומנויות בציור. אני נמצאת שם בכדי לעשות איתם דרך בעבודה תהליכית ואישית.

 

פסיכולוגיה חיובית >>