Close icon
הילינג

מתוך ההבנה שהגוף והנפש קשורים זה בזה ומשפיעים באופן ישיר אחד על השני, אני מציעה לשלב לפי הצורך והתאמה אישית טיפול וריפוי בחסימות פיזיות ורגשיות דרך מגע.

זוהי עבודה אנרגטית המשלבת מגע לאורך מרכזי האנרגיה שבגוף, מדיטציה, דמיון מודרך ושיחה. השילוב ביניהם מאפשר למטופל להיות קשוב הן  לתודעתו והן לגופו, שמעלים רגשות ומחשבות במפגש ביניהם . השיחה במהלך הטיפול מאפשרת לאסוף ולחבר את ההבנות והתחושות ולעבד את החוויה במילים.

 

קלפים טיפוליים >>