Close icon
טיפול

טיפול בשילוב אומנויות

היכולת להביע דרך יצירה, מציפה רגשות ומסייעת בהגדלת מרחב נגיש למטופל, לעיבוד מילולי של מחשבות ותחושות.

פסיכולוגיה חיובית

הפסיכולוגיה החיובית מציעה נתיב אחר מעט להתבונן בעצמינו ולפעול במציאות. לבחור לטפל דרך נתיבי החוזקות שבנו.

הילינג

עבודה אנרגטית המשלבת מגע ועבודה עם הצ'קרות, מדיטציה,
דמיון מודרך ושיחה לפתיחת חסימות פיזיות ורגשיות.

קלפים טיפוליים

העבודה עם קלפים טיפוליים מאפשרת התנסות חוויתית על בסיס תהליכי
השלכה, תוך חשיפת רבדים עמוקים.